TARİH
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

  • Prof.Dr.Halime Doğru / Emekli Öğretim Üyesi / Eskişehir’in Adı ve Tarihi
  • Doç.Dr.Kemal Yakut / Öğretim Üyesi / Eskişehir Kent Yapısının Tarihi
  • Gürcan Banger / Araştırmaca-Yazar / Eskişehir Tarihi ve Jeotermal
  • Prof.Dr.İlber Ortaylı / Öğretim Üyesi / Eskişehir Osmanlı Tarihi
  • Prof.Dr.İhsan Güneş / Öğretim Üyesi / Eskişehir Cumhuriyet Tarihi
  • Prof.Dr.Heat Lowry / Öğretim Üyesi / Eskişehir Cumhuriyet Tarihi - Bilinmeyen Türkler