VİZYON & MİSYON

MİSYONUMUZ

“Kentin Belleği'ni yaşatmaktır. "
Tarihin başlangıcından günümüze kadar Eskişehir’in kentsel gelişiminin kaydını tutmak, korumak ve gelecek nesillere kentli olma bilincini kazandırmayı görev edindik.

VİZYONUMUZ

“İyi bir Ev Sahibi” olmaktır.
Yerel, ulusal ve uluslararası tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler üretilmesini, sözlü tarih çalışmalarının yapılmasını, kentin belleğine yönelik sanat çalışmalarınımüzede sergilemeyi, kentin belleğini oluşturan yazılı ve görsel arşive sahip bir kütüphane hizmeti vermeyi, gezici sergilere, konferans, eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.