EKONOMİ
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

a. Sanayi ve Ticaret

  • Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
  • Yavuz Zeytinoğlu / Sanayici / Zeytinoğlu Holding
  • Cemalettin Sarar / Sanayici / Sarar Giyim Sanayi
  • Firuz Kanatlı / Sanayici / ETİ
  • Savaş Özaydemir / Sanayici
  • Akın Duman / TEI Genel Müdürü / TEI
  • Nurettin Örgül / Eskişehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü / Eskişehir Şeker Fabrikası
  • Ahmet Özarslan / Esnaf/ Eskişehirde Esnaflık

b. Tarım

  • Prof.Dr.Hasan Tosun / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Tarım

c. Maden

  • Prof.Dr.Adnan Konuk / Öğretim Üyesi / Eskişehir Madenleri