ETNİK KÜLTÜR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

  • Yard.Doç.Dr.Cezmi Karasu / Öğretim Üyesi / Eskişehir’e Göçler ve Göçmenler
  • Hakan Karuk / Kuzey Kafkas Göçmeni / Kuzey Kafkas Kültür ve Yard. Derneği
  • Tekin Koçkar / Karaçay-Balkar Göçmeni / Kuzey Kafkas Karaçay-Balkarlılar Kül. ve Yard. Derneği
  • Abdulvahit İrdan / Kazan Göçmeni / Kazan Türkleri Derneği
  • Mesut Ör / Kırım Göçmeni / Kırım Türkleri Derneği
  • Recep Şen / Kırım Göçmeni / Kırım Halkbilim Derneği
  • Neziha Bilen / Balkan Göçmeni / Balkan Göçmenleri Derneği
  • İsmet Yücel / Yörük Beyi / Ertuğrul Gazi Kültür ve Sosyal Yard. Derneği