GENETİK MİRAS
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

a. Flora

  • Doç.Dr.Atila Ocak / Öğretim Üyesi / Eskişehir Florası

b. Fauna

  • Dr.Muharrem Karakaya / Öğretim Görevlisi / Eskişehir Faunası
  • Erhan Ulutürk / Akbaş Çoban Köpekleri Koruma Der. Başkanı / Akbaş Çoban Köpeği
  • Yard.Doç.Dr.Ümit Özkanal / Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı /Anadolu Sultan Tazısı
  • Yard.Doç.Dr.Hakan Çalışkan / ESOGÜ Mahmudiye M.Y.O. Müdürü / Mahmudiye At Çiftliği
  • Salim Kener / Bal Üreticisi / Türkmen Dağı’nda Bal Üretimi