BENİM ESKİŞEHİRİM
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

  • Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
  • İnan Kıraç / Sanayici
  • Prof.Dr.Levend Kılıç / Öğretim Üyesi
  • Cemalettin Taşcı / Araştırmacı-Yazar
  • Prof.Dr.E.Nezih Orhon / Öğretim Üyesi
  • Prof.Dr. Zulal Balpınar / Öğretim Üyesi ,
  • Hüsamettin Cindoruk / TBMM Eski Başkanı
  • Turgut Özakman / Araştırmacı- Yazar
  • Prof. Dr. Asuman Müftüoğlu / Emekli Öğretim Üyesi