EĞİTİM
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

  • Prof.Dr.Orhan Oğuz / Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kurucusu / EİTİA
  • Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı / Anadolu Üniversitesi
  • Prof.Dr.Sinan Bozok / Öğretim Üyesi / Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
  • İlyas Küçükcan / Araştırmacı-Yazar / Eskişehir’de Köy Enstitüleri
  • Prof.Dr.Ümran Tüfekçioğlu / Öğretim Üyesi / İÇEM
  • Emk.Alb.Hakan Ersoy / İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanı / İnönü Havacılık Eğitim Merkezi