KÜLTÜR VE SANAT
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

a. Kültür

 • Esra Yemenli-Serkan Tok / Öğrenci / Eskişehir'de Öğrenci Olmak
 • Dr.Günseli Naymansoy / Bilim Tarihçisi / Eskişehir’de Kadın Olmak ve Eskişehir’in Kadınları
 • Soner Çoban / Kent Konseyi Engelliler Meclisi Bşk. / Eskişehir’de Engelli Olmak
 • Murat Kahyaoğlu / Eskişehir Eski Milletvekili / Eskişehir’de Sivil Toplum
 • İbrahim Gerede / Emekli Eğitimci / Eskişehir’de Sivil Toplum
 • Rahmi Emeç / Gazeteci / Eskişehir’de Yerel Basın
 • Mustafa Gökçe / Türk Halk Müziği Sanatçısı / Eskişehir Türküleri
 • Süleyman Hilmi Özer / TCDD Gar Müdürü / Eskişehir'de Tren Kültürü
 • Orhan Kesikoğlu / İşletmeci / Eskişehir Eğlence Hayatı

b. Sanat

 • Prof.Zehra Çobanlı / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Sanat
 • Doç.Dr.Kemal Uludağ / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Çağdaş Sanat

c. Edebiyat

 • Haydar Ergülen / Şair ve Yazar
 • Erol Büyükmeriç / Yazar
 • Ayşe Yamaç / Yazar

d. Tiyatro

 • Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen / Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı / Eskişehir’de Tiyatro
 • Turgut Özakman / Araştırmacı-Yazar / Eskişehir’de Tiyatro
 • Prof.Dr.Hasan Erkek / Öğretim Üyesi / Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü
 • Devrim Özder Akın / Tiyatro Oyuncusu / Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
 • Hakan Gerçek / Tiyatro Oyuncusu / Eskişehirli Tiyatro Oyuncusu

e. Sinema

 • Prof.Dr.Nazmi Ulutak / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Sinema Kültürü
 • Ethem Arda / Eski Kılıçoğlu Sinema Müdürü / Kılıçoğlu Sineması
 • Erdoğan Çakıcı / Eski Aktör
 • Melis Birkan / Aktris

f. Müzik

 • Saim Günal / Ses Sanatçısı
 • Ali Rıza Saltık / Ses Sanatçısı
 • Mithat Körler / Ses Sanatçısı
 • Ali Rıza Kalaycı  / Ses Sanatçısı

g. El Sanatları

 • Talat Ürersoy / Araştırmacı / Lületaşı
 • Yusuf Kaplangil / Keman Ustası
 • Zişan Kızılcıklı / Geleneksel El Sanatları Uzmanı / Geleneksel El Sanatları