PROJE FAALİYETLERİ

Müze yönetimi,küratörlükkonularında kurumlar arası deneyim alışverişi yapmak.

Uluslararası Müzeler Merkezi Şehir Müzeleri Ağına (ICOM) üye olmak ve müzeler için web tabanlı yerel ağ kurmak.

Kent belleğine yönelik bir sanat yarışması ve sergi organize etmek.

Sergi eserlerinin “sergi değişim programı”na dahil edilerek Den Haag’da ve Eskişehir’de sergilenmesini sağlamak.