KÜLTÜR MİRASI
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, hibe almaya hak kazanan "Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)" isimli proje kapsamında yapılan tematik sözlü tarih çalışmasında aşağıda ismi bulunan değerli kişilerle röportajlar yapılmıştır:

a. Mimari Anıtlar

  • Prof.Dr.Yelda Uçkan / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Bizans Dönemi Yapıları
  • Prof.Dr.Canan Parla / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Selçuklu Dönemi Yapıları
  • Prof.Dr.Erol Altınsapan / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Osmanlı Dönemi Yapıları
  • Zeynep Kedik Ertuğrul / Öğretim Üyesi / Eskişehir’de Cumhuriyet Dönemi Yapıları

b. Anıt Kişiler

  • Doç.Dr.Medine Sivri / Öğretim Üyesi / Yunus Emre
  • Prof.Dr.Nebi Özdemir / Öğretim Üyesi / Nasrettin Hoca
  • İlyas Küçükcan / Araştırmacı-Yazar / Seyit Battal Gazi

c. Turizm

  • Prof.Dr.Celil Koparal / Öğretim Üyesi / Eskişehir Turizmi
  • Güven Tanyeri / Eski İl Kültür ve Turizm Müdürü / Eskişehir Jeotermal Turizmi