"SENDEKİ ESKİŞEHİR" YARIŞMA ESERLERİ
Soğuk Cam Şekillendirme
43x10x10 cm, 2012

“Sendeki Eskişehir?” Sorusuna cevabını ararken Eskişehir’in bende bir çok anlamı olsada, yarışmaya hazırlanırken en çok etki bırakan kavram “eskişehir bir sentezdir” olmuştur.

Eskişehir modernleşen yüzü ile şuan Türkiye’nin gözdesi haline gelmiş bir kent. Eskişhir’in bir kent olarak ürettiklerini incelediğimde benim için en şu kavramlar ön plana çıkmaya başladı;

Kültür, medeniyet, bilim, teklonoji…

Eskişehir sokaklarında dolaşırken en çok hissettiğimde bu olurdu. Çalışmamın eskizlerini çizmeye başladığımda benim için belirgin bir öğe ya da eserimi yaratırken bana bir öbje gerekmekteydi. Bende “ Yazılıkaya’yı “ seçtim, çünkü Eskişehir’deki büyük sentezin en belirgin ve eski kalıntısı benim için o tarihi yapıdır.

Bu kavramlarla ilgili eskizler yaparken bu kavramlardan çalışmam için hangisini işlevsel hale getirebileceğim konusunda kararımı bilim ve teknoloji üzerinden yoğunlaştırdım. Çünkü Eskişehir iki çok büyük ve köklü üniveristesi ile her gün bilim ve teknoloji ürettiğini düşünmekteyim.

Malzeme olarak cam kullanmamın nedenleri nedeni ise camın fiziksel özellikleri ve Eskişehir kentinin, büyük şehir belediyesinin cama çok fazla değer veriyor olmasıdır.

Yazılıkaya’nın üstünde yer alan motiller ile teknolojinin ve bilimin en basit simgesi olan devreler çok büyük bir uyum gösterdiler. Yazılıkaya’nın üstüne işlenen motiflerde kültür, medeniyet, bilim ve teknoljisi gizliydi ve bende bu özellikleri devrelerle aktarmaya, gün yüzüne çıkarmaya çalıştım.

Yaklaşık 50 santimetre boyutunda olan eserin duruşuylada güçlü ve etkileyici bir heykeldir. Bir şekilde Eskişehir’dir.

Renk konusunda tercihim sıcak renkler olan amber, sarı ve turuncuyu kullanmatı. Çünkü beklentim renklerin göz alıcı olması ve etkileyici olmasıdır. Yine bu durumda da bir Eskişehir tavsirini gerçekleştirme çalıştım.

Raşit Toplu

1991 yılında Ahlat/Bitlis’te doğdum. İşçi bir babanın ve ev hanımı bir ailenin çocuğu olarak yaşamını Mersin’de sürdürdüm , ilköğretimini Mersin Çukurova İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra resime olan ilgimden ve çevremin tavsiyesiyle Mersin Nevit Kodallı Anadolu Güzelsanatlar Lisesi’nde orta öğretimimi tamamladım. Daha sonra ilk olarak Anadolu Üniveristesi Eğitim Fakültesi Resim-İş öğretmenliğini bir yıl devam ettikten sonra tekrar sınavlara girerek Anadolu üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam bölümünü derece ile kazandım. Halan Eskişehir’de eğitimimi sürdürmek ve yaşamaktayım.

Çeşitli sanatçılar ile çalışarak ve etkinliklerde yer alarak alanımla ilgili gelişimimi sürdürmekteyim.

 

ENGLISH

"Eskişehir inside you?" When I was searching for the answer to the question I had very meaning of Eskisehir in me. Even though, the most influential concept of preparing for the contest "a synthesis eskişehir has been".

Now Eskisehir has become the favorite city with its face of modern side. These concepts to the fore as a city of Eskisehir began to look at produce;

Culture, civilization, science, technology ...

When I walking around of Eskişehir streets, I feel this would be most. Also when I started drawing my work sketches I should had significant item for me or to create an object. Then I choose “Yazılıkaya” because it is ultimate synthesis of Eskisehir and most prominet remnat of the historic bulding for me.

While I was doing some sketches about all concepts, I was thinking which concepts would be better or usefull for my work. Than I made decision on science an technology. Because with two big and well-estable universtiy in Eskisehir. I thinking, every day they proced sience and technologhy.

I use glass as a material causes the material properties of the glass and the city of Eskisehir, big-city municipality gives too much value to the glass.

Yazılıkaya motifs located above the symbol of the simplest circuits with the technology and science have shown a very close agreement. The motifs on Yazılıkaya culture, civilization, science and technology was hidden. I tried to remove them to face the day with circuits.

Track with approximately 50 centimeters in length. Stance of a sculpture of a strong and impressive. One way in Eskisehir.

I prefer to use worm colors such as amber, yellow and orage. Because the expectation is that colors are eye-catching and impressive. In this case, also tried to perform a depiction of Eskisehir.

Raşit Toplu

I was born in Ahlat/Bitlis on 1991. I am son of a worker familly and we have contunied to live in Mersin. I went to Mersin Çukurova Primary School than I decided to go Mersin Nevit Kodallı Fine Arts High School because of my skills and suggestion of my around. For university; first, I won Education Faculty of Anadolu University. After one year I deciced to change my department and I won with a degree Glass Department of Fine Arts Faculty, Anadolu University. Presently lived in Eskişehir and continuıng education.

By working with various artists, and continuing progress in learning about the events taking place in my field.

Tüm Eserler >>