"SENDEKİ ESKİŞEHİR" YARIŞMA ESERLERİ
Tuval Üzerine Karışık Teknik
70x100 cm, 2012

Eserde Eskişehir'in tarihi dokusu monokrom bir anlayışla ele alınmıştır.

 

 

 

 

AYHAN ÇETİN

1978- Bulgaristan Kırcali Doğumlu.
1997- İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü.
2001- Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Lisans.
2002- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Arş. Gör.
2004- Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Yüksek Lisans.
2008- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik.
2012- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Öğr. Gör.

Kişisel Sergiler

2000- İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi, İZMİR.
2003 - Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, EDİRNE.
2003- İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi, İZMİR.
2005- Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, EDİRNE.
2006- Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, “Çiziktirmeler” Kişisel Resim Sergisi, EDİRNE.
2008- Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi, Beyoğlu İSTANBUL.
2009- Taksim Sanat Galerisi, İSTANBUL
2011- Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, “Taraftar” Sergisi, EDİRNE
2012- Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi, “Taraftar-II” Sergisi, ANKARA

İSTANBUL
2009- Egeart Sanat Günleri, Yarışmalı Resim Sergisi-İZMİR
2009- Anadolu’da Sanat Buluşması Resim Sempozyumu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi.
2009- Tüyap Sanat Fuarı, Dorlion grubu.
2010- Küçük Şeyler Karma Resim Sergisi, Galeri Soyut Ankara.
2010- Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi.
2011- Yunus Emre Resim Yarışması Sergisi, Eskişehir.
2011- Küçük Şeyler Karma Resim Sergileri, İstanbul, İzmir, Ankara.

Uluslararası Etkinlikler

2002- Anadolu Üniversitesi G.S.F. Ögretim Elemanları ve Ögrenci Sergisi, Munster-ALMANYA.
2003- Bulgaristan Şumen ve Yambolu ile Edirne Ressamları Karma Resim Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, EDİRNE.
2005- I.Uluslararası Türkiye Grameen Mikrokredi Sanat Bienali, “Dünyada Yoksullukla Mücadele” Ankara-TÜRKİYE.
2006- Sofya Ulusal Sanat Akademisi ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Devecihan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, EDİRNE
2006- Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Uluslararası Karma Resim Sergisi, National Academy Of Art Sanat Galerisi, Sofya-BULGARİSTAN.
2009- 7. Uluslararası Tunus Plastik Sanatlar Festivali, Monastir-TUNUS.
2009- “Dorlion Sanat Grubu” Karma Sergisi, Tüyap Sanat Fuarı, İstanbul.
2010- Uluslar arası Art-Collage Sempozyumu, Bulgaristan-Plovdiv.
2011- Bulgaristan-Velingrad, Uluslararası Resim Çalıştayı.
2011- Tüyap Sanat Fuarı, Suadiye Sanat Galerisi Standı.
2012-“ Balkan Ressamlarının Fırçasından Edirne” Uluslar arası Çalıştayı, Edirne.

 

ENGLISH

In this work, the historical structure of Eskişehir is discussed with monochrome style.

 

AYHAN ÇETİN

1978- Born in Bulgaria
1997- Graduated from İzmir Anatolian Fine Arts High School.
2001- Graduated from Anadolu Üniversity Fine arts Faculity, Department of painting.
2002- Research Assistance at Trakya University.
2004- Master of Degree, Anadolu University, Institut of Social Sciences, Painting Department.
2008- Doctorate at Marmara University, Painting Department.
2012- Lecturer at Trakya University.

Personal Exhibitions.

2000- Cetin Emec İzmir Metropolitan Municipality Art Gallery, New Jersey.
2003 - Devecihan State Fine Arts Gallery, Edirne.
2003 - Art Gallery of vine from Izmir Metropolitan Municipality, Izmir.
2005 - Devecihan State Fine Arts Gallery, Edirne.
2006 - Devecihan State Fine Arts Gallery, "Scratch" Solo Exhibition, Edirne.
2008 - Agricultural Bank Tunnel Art Gallery, ISTANBUL Beyoglu.
2009 - Taksim Art Gallery, Istanbul
2011 - Devecihan State Fine Arts Gallery, "Fan" Exhibition, EDİRNE
2012 - Agricultural Bank Mithatpaşa Art Gallery, "Fan-II" Exhibition, Ankara, Turkey

International Exhibitions

2002 - Anadolu University G.S.F. Instructor and Student Exhibition, Munster-Germany.
2003 - Shumen, Bulgaria and Edirne Yambolu Painters and Painting Exhibition, Devecihan State Fine Arts Gallery, Edirne.
2005 - Turkey Grameen Microcredit I. International Art Biennial, "Global Poverty Alleviation", Ankara-TURKEY.
2006 - Sofia National Art Academy and the Education Department at Trakya University Faculty of Education Academic Staff Group Exhibition of Painting, Devecihan State Fine Arts Gallery, EDİRNE
2006 - Trakya University Faculty Member of International Art Exhibition, National Academy Of Art Art Gallery, Sofia-Bulgaria.
2009 - 7 International Plastic Arts Festival in Tunis, Monastir-TUNISIA.
2009 - "Dorlion Art Group" Group Exhibition, Contemporary Istanbul Art Fair, Istanbul, Turkey.
2010 - International Symposium of Art-Collage, Bulgaria-Plovdiv.
2011 - Bulgaria, Velingrad, International Workshop on Image.
2011 - Contemporary Istanbul Art Fair, Stand Suadiye Art Gallery.
2012 - "Balkan Edirne Brush painters," International Workshop, Edirne.

 

Tüm Eserler >>