"SENDEKİ ESKİŞEHİR" YARIŞMA ESERLERİ
Tuval Üzerine Akrilik
100x100 cm, 2012

İnsan kainat denen bütünün, küçük bir noktasında yaşar, diğer kısmını ise ancak düşleyebilir. Düşlerde kaybolmak hepimize cazip gelebilir. Oysa sanatçının yaşadığı bu noktaya yapacağı küçük dokunuşlarla sanatı başlatan etkiyi yaratması ve bu sayede yaşamı düşe çevirmesi mümkündür.

Nereye gideceğini bilen insanlar orada neyle karşılaşacaklarını zaten yaşayarak öğrenmişlerdir. Sürpriz yoktur! Plansız yolculuklar belki bu nedenle mutlu eder insanları: Hele varılacak yerde sürprizle karşılaşma olasılığı varsa! İşte Masal Şehrine Yolculukta da pek çok sürprizle karşılaşmak mümkündür.

Beklenmeyen yeni yolculukları düşleyerek…

TAMER DERİCAN

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sanat ve sanat eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sunmuştur. Resimleri yurtiçinde düzenlenen çeşitli jürili yarışmalarda sergilenmeye değer görülmüştür. 7 kişisel sergi açmıştır. Ayrıca birçok karma sergiye katılan sanatçının çeşitli resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri yer almaktadır.

 

ENGLISH

The human-being lives in a small part of the universe, and he can only imagine the rest of it. To be lost in the dreams can be charming for all of us. But with little touches of the artist can affect small part of the universe and he starts the art and makes life dreamlike.

The person who knows where to go also knows with what they will come across. There are no surprises! Unplanned voyages may be makes people happy because of this reason. Especially if there’s an option to come across with some surprises at the end of the voyage. So it’s possible to come across with many surprises in the journey to the city of tale.

With dreams of unexpected new journeys…

TAMER DERİCAN

He was born in 1970 in Eskişehir. He has graduated in Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department. He also had Pedagogical Formation from the same University’s Education Faculty. He has completed his master degrees in Dumlupınar University, Social Sciences Institute Department of Graphics. He still works as a lecturer in Anadolu University, School for the Handicapped. He has presented many presentations in national and international congress about art and art education. His artworks deserved to be seen in different juried competitions and exhibitions. He had 7 personal exhibitions. His artworks are also in many private and official collections, which has participated many group exhibitions.

 

 

Tüm Eserler >>