"SENDEKİ ESKİŞEHİR" YARIŞMA ESERLERİ
Video Sanatı (Stop Motion)
Fotoğraf

Elealı Zenon’a göre, hareket diye gördüğümüz şey yanılsamadır. Hareket temel olarak boşlukta, sayısal donuk durumlar şeklindedir. Eğer bir nesne hareket ediyorsa, hareket eden şey bir yerdedir ya da değildir. Bununla birlikte, bulunduğu yere hareket etmemiştir çünkü hareketsiz olarak oradadır. Sonsuz bir yol üzerinde hareket eden nesne, temelde birbiri ardına eklenen durgun, donuk noktalardan oluşur. Bu durgun noktaların birleşmesiyle hareket meydana gelir.

Bu video, Elealı Zenon’a öykünerek, Eskişehir’in dinamizmini anlatmak için, şehrin değişik yerlerinde çekilmiş altı bine yakın fotoğraf karesinin ‘stop-motion’ tekniği kullanılarak birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir çalışmadır. Bu teknikle Eskişehir’in genç, canlı ve enerjik yüzü anlatılmaya çalışılmıştır.

Alper ELİTOK

Doğum: 1971, İsviçre

Mezun Olduğu Okullar
2011: Haliç Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü (Yüksek Lisans)
2009: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
1995: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
1989: Eskişehir Anadolu Lisesi

Deneyim
2011-2012 Öğretim Yılı, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Misafir Öğretim Görevlisi.
2008-2010: Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) Başkanı
2006- 2008: EFSAD Başkan Yardımcısı
2010 : AB Grundvig- Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında ‘Photography and Culture’ çalıştayı, proje koordinatorü ve eğitim sorumlusu. (EFSAD Başkanı Sıfatıyla)
2010: Eskişehir Valiliği’nin yayınladığı ‘Şehir Rehberi’ fotoğraf editörü.
2010: Odunpazarı Belediyesi Fotoğraf Yarışmasında Jüri üyeliği.
2009 (2-7 Haziran): 5.Eskişehir Fotoğraf Haftası organizatörü. (EFSAD Başkanı Sıfatıyla)
2008 (20-27 Mayıs): 4. Eskişehir Fotoğraf Haftası organizatörü. (EFSAD Başkanı Sıfatıyla)
2008 (Ekim): Ami Vitale, ‘Reaching Beyond Borders’ Atölye Çalışması
Sergi ve Ödüller
2012 (Nisan) : Eskişehir Valiliği, Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı “Yunus’dan Tabduk’a İnsan Yüzleri” Fotoğraf Yarışması İkincilik Ödülü ve İki Adet Sergileme Ödülü.
2012 (Mart) : Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Fotoğraf Yarışması Birincilik Ödülü ve Mansiyon Ödülü.
2011 (Nisan) ‘Çocuklar’ ve ‘Semt Pazarları’ Kişisel Sergi. ‘Salle Aristide Briand’ Sergi Salonu. St.Chamond, Fransa
2010 (Aralık) : 6. Ulusal Docomoco Poster Sunumları Paralel Aktivitesi; ‘Eskişehir’in Modern Mimari Mirası’ adlı mimari projenin fotoğrafları. Anadolu Üniversitesi, Öğrenci Merkezi.
2010 (Mart) : 8 Mart Kadınlar Günü için ‘EFSAD Gözüyle Kadınlar’ grup sergisi, Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu.
2009 : ‘Doktor Objektif’ Ulusal Fotoğraf Yarışması, Birincilik Ödülü, İstanbul.
2009 : ‘Bizim Şehrimiz; Eskişehir.’ Grup sergisi. Atina Fotoğraf Derneği Sergi Salonu, Yunanistan
2008 : ‘Gezi Fotoğrafları’ Grup Sergisi. Haller Gençlik Merkezi, Eskişehir.
2007 : ‘Doktor Objektif’ Ulusal Fotoğraf Yarışması, İkincilik Ödülü ve Sergileme, İstanbul
2007 : ‘Mimar Sinan’a Saygı’ Grup Sergisi, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Sergi Salonu, Eskişehir.
2005 : ‘Eski Şehrin Yeni Yüzü’ Grup Sergisi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu.

İlgi alanları
ESSK (Eskişehir Su Sporları Klübü) Dalış Eğitmeni. Bröveler: CMAS 1* ve NAUI Instructor
Motosiklet kullanmak, snowboard yapmak, seyahat etmek.

Örsan ELİTOK

1977 İsviçre’de doğdu. Eskişehir Anadolu Lisesi’nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 2002’de EFSAD’da (Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği) fotoğrafla tanıştı.

Başarılar ve Sergiler:
2004: EFSAD Fotoğraf Haftası Fotomaraton: Birinci ve İkincilik ödülleri
2005-2007: EFSAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği
2007: Sinan’a Saygı Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sergisi Karma Sergi
2007: 3. Fotoğraf Haftası EFSAD Karma Sergi
2008: Haller Gençlik Merkezi Gezi Fotoğrafları Karma Sergi
2009: EFSAD “Meleklerin Krallığı” Kişisel Gösteri
2010: 8 Mart “EFSAD Gözüyle Kadınlar” Karma Sergi
2011: Büyükşehir Belediyesi Dergisi EskiYeni Ocak Sayısı Ön Kapak Fotoğrafı
2011: Büyükşehir Belediyesi Dergisi EskiYeni Şubat Sayısı Arka Kapak Fotoğrafı
2012: EFSAD 15. Yıl Karma Albümü

ENGLISH

According to Zeno of Elea, what we see as movement, is an illusion. Zeno abolishes motion, saying “What is in motion moves neither in the place it is nor in one in which it is not”. Time is composed of moments (or ‘nows’) and nothing else. Consider an arrow, apparently in motion, at any instant. First, Zeno assumes that it travels no distance during that moment—‘it occupies an equal space’ for the whole instant. But the entire period of its motion contains only instants, all of which contain an arrow at rest, and so, Zeno concludes, the arrow cannot be moving.

This Video was made to depict the dynamism of Eskişehir, with reference to Zenon. Nearly six thousand photos were shot in different parts of the city. The photographs are in a stationary state, they are not moving. But when they are added consecutively using the ‘stop motion’ technique it becomes a video and shows the movement... Just as time is composed of nows, this video is composed of photographs and describes Eskişehir’s young, vibrant and energetic face.

Alper ELİTOK

Born: 1971, Switzerland

Education
2011: Haliç University, Fotography and Video (Masters Degree)
2009: Anadolu University, School Of Business Administration
1995: İstanbul University, Faculty Of Dentistry
1989: Eskişehir Anatolian High School

Experience
2011-2012 Academic Year, Anadolu University Faculty of Communication Sciences, University Lecturer
2008-2010: President of EFSAD (Eskişehir Photographic Art Association)
2006- 2008: Vice President of EFSAD
2010 : EU Grundvig- Lifelong Education Project 'Photography and Culture' Workshop, Project Coordinator and Training Manager.
2010: Photography Editor in ‘Eskişehir City Guide’. Published by Governorship of ESKİŞEHİR
2010: Jury Member, Odunpazarı Municipality, Photography Competition
2009 (2-7 June): 5th Eskişehir Photo Week organizer. (As President of EFSAD)
2008 (20-27 May): 4th Eskişehir Photo Week organizer. (As President of EFSAD)
2008 (October): Ami Vitale, 'Reaching Beyond Borders' Workshop

Exhibition and Awards
2012 (April) : Governorship of Eskişehir, Yunus Emre Culture Arts and Tourism Foundation “Yunus’dan Tabduk’a İnsan Yüzleri” Photo Contest; Second Prize Award and two Exhibition Awards.
2012 (Mart) : Eskişehir Regional Directorate of Forests, Photography Contest; First Prize Award and Honorable Mention.
2011 (April) : 'Children' and 'Street Markets' Solo Exhibition. 'Salle Aristide Briand' Exhibition Hall. St.Chamond, France
2010 (December) : 6 National Docomoco Parallel Activity Poster Presentations; 'Eskişehir Modern Architectural Heritage Photos, Architectural Project.’ Anadolu University, Student Center.
2010 (March): March 8, Women's Day 'Women Through the Eyes of EFSAD' group Exhibition, Tepebasi Municipality Exhibition Hall.
2009: ' Doctor Objective' National Photograph Competition, First Prize Award, İstanbul.
2009: 'Our City, Eskisehir.' Group Exhibition. Photo Society Exhibition Hall Athens, Greece
2008: 'Travel Photos' Group Exhibition. Haller Youth Center, Eskisehir.
2007 : ' Doctor Objective' National Photography Competition, Second Prize Award and one Exhibition Award, İstanbul.
2007: 'Mimar Sinan Respect' Group Exhibition, Exhibition Hall of the Department of Architecture, Anadolu University, Eskisehir.
2005: 'Old Town, The New Face' Group Exhibition. Exhibition Hall of the Metropolitan Municipality of Eskisehir.

Intersts
Working for ESSK (Eskişehir Water Sports Club) as Scuba Diving Instructor. Licences: CMAS 1* Instructor and NAUI Instructor
Riding Motorcycles, Snowboard, Travelling.

Örsan ELİTOK
Born in 1977 in Switzerland. Studied Mechanical Engineering in Istanbul Technical University. Taking photos since 2002 after joining EFSAD (Eskişehir Art of Photography Association)

Achivements and Exhibitions:
2004: EFSAD Photography Week Photomarathon Photo Contest: First Prize & Second Prize
2005-2007: EFSAD YK Substitude Member
2007: In respect to Sinan: Anadolu University Architecture Faculty Group Exhibition
2007: 3. Photography Week EFSAD Group Exhibition
2008: Haller Youth Center, Eskişehir: Travel Photography Group Exhibition
2009: EFSAD “Kingdom of Angels” Personal Presentation
2010: 8 Mart “Women’s day EFSAD ” Group Exhibition
2011: Metropolitan Municipality Magazine: EskiYeni January Front Cover Photo
2011: Metropolitan Municipality Magazine: EskiYeni January Back Cover Photo
2012: EFSAD 15th Year Group Album

Tüm Eserler >>