"SENDEKİ ESKİŞEHİR" YARIŞMA ESERLERİ
Pencere – Fotoğraf
86x120x25 cm, 2012

Dışarısı ile içerisi arasındaki bağı koruyan pencere, istediğin her anda sana hizmet edebilen değişken bir şehir resminin çerçevesi bana göre. Pencerenin ardında kalan görüntüyü canlı kılmak ise, pencere kolunu çevirmek kadar kolay.

Eskişehir’e ait yıkılmış bir müstakil evden tarafımca alınan pencereye monte ettiğim fotoğraf; 6 yılda yaşadığım 4 odanın pencerelerinden çekilmiş 4 fotoğrafın siyah-beyaz halde iç içe geçmiş hali.

Pencerenin sergi alanında duvardaki duruşu, o mekanın odam kabul edilmesi anlamını taşıyor. Bugün den, geçmişe bakılabilen bir oda. Fotoğraf, bu yeni ve kocaman odadaki insanlarla içeri (sergi alanına) sızan benim gözümdeki Eskişehir resmini tanıştırıyor.

Ergin Soyal

Eğitim

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, Yüksek Lisans, Eskişehir, 2010 -
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel, Lisans, Eskişehir, 2005 - 2009

Sergiler ve Sempozyumlar

The Haags Historisch Museum, Hollanda, 2012
I. Uluslararası Eskişehir Taş Heykel Sempozyumu (asistan olarak), Eskişehir, 2011
I. Eskişehir Genç Sanatçılar Taş Heykel Sempozyumu, Eskişehir, 2011
Şimdiki Zamanlar, Pera Müzesi, İstanbul, 2011
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisansüstü Öğrenci Sergisi, Eskişehir, 2011
Artist 21. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul, 2011
Artist 20. İstanbul Sanat Fuarı, Tüyap, İstanbul, 2010
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galeri G, Yıl Sonu Karma Sergisi, Eskişehir, 2009
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galeri G, Karma Sergi, Eskişehir, 2008

Ödüller
Sendeki Eskişehir Yarışması, 1.lik ödülü, 2012

ENGLISH

SHALL WE GO TO MY PLACE?

I believe the window, which maintains the bond between indoors and outdoors, is a frame for a dynamic urban image that is at our service whenever we need. Animating the image behind the window is as easy as turning the window handle.

I took the window from a demolished detached house in Eskisehir, and on this window, I mounted a photograph which is composed of 4 nested black-and-white photographs taken from 4 rooms I have lived for the last 6 years.

The position of the frame on the wall of the exhibition area means that the venue represents my room. A room that we can look through the past from the present. The photograph introduces the image of Eskisehir from my perception together with the people infiltrating in this new and huge room (exhibition area).

Education

 • Anadolu University Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture, MFA, Eskisehir, 2010 -
 • Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture, Graduate, Eskisehir, 2005 – 2009

Selected Exhibitions and Symposiums

 • The Haags Historisch Museum, Holland, 2012
 • I. International Marble Sculpture Symposium (as an asistant), Eskişehir, 2011
 • I. Young Artists Marble Sculpture Symposium, Eskişehir, 2011
 • Present Times Exhibiton, Pera Museum, Istanbul, 2011
 • Anadolu University Faculty of Fine Arts Grad Students Exhibition, Eskişehir, 2011
 • Artist Exhibition, 21. Istanbul Art Fair, Tüyap, İstanbul, 2011
 • Artist Exhibition, 20. Istanbul Art Fair, Tüyap, İstanbul, 2010
 • Anadolu University Faculty of Fine Arts Gallery G, Year-end Exhibition, Eskişehir, 2009
 • Anadolu University Faculty of Fine Arts Gallery G, Group Exhibition, Eskişehir, 2008

 Awards
Sendeki Eskişehir Art Competition, First Prize, 2012

Tüm Eserler >>