"SENDEKİ ESKİŞEHİR" YARIŞMA ESERLERİ
Dijital
100x75 cm, 2012

Zihinler, kitaplar, folklorun ötesinde kent belleğinin değişmez (fakat dönüşen) kayıt aracı toprağın, ‘yer’in kendisi olmuştur. Doğa şekillendirmiş, insanlar dokunmuş ve üzerine inşa etmiştir ‘yer’in. Yer şekilleri, doğal ve jeolojik olayların; mekanlar ve isimler, insanın ve insan eliyle inşanın ardından kalanlar olmuştur. Kente dair şeyler yani. Bu algı içerisinde kentin belleği belki bu şeylerde saklıdır. Bu şeylerde, ‘yazı’da ve o ‘yer’de.

İşte ‘222ŞEY’ kentin geçmişinden eserin yapıldığı ana kadarki Eskişehir’in belleğinden seçilmiş 222 şeyin kaydını tutar. ‘Yer’i, Eskişehir’in toprağını çözümleyerek (ve belki de kazıyarak) kentin belleğini açığa çıkarır. Zaman çizgisi üzerinde bulunduğumuz noktada ‘yazı’lı halde kristalize eder.

‘222ŞEY’ Eskişehir’in ‘yer’ini, toprağını, fiziki coğrafyasını popülerde en birebir sunan uydu fotoğrafını kazıyarak kentin belleğine dair seçili 222 şeyi açığa çıkarır. 19 ve 20.yy’ın erken bilgisayar teknolojisindeki data tutucusu ‘punch card’lara öykünerek bu 222 şeyi pikseller üzerinden dağıtır; dijitalde Eskişehir’i, belleğinin içinden çıkan şeylerle geri örer. ‘Punch card’ın sıralı dolu-boş üzerinden okunan bilgi/bellek kodlama mantığı; piksellerin, belleğin anlatım kodu olan harflere ve dolayısı ile
Eskisehir’e dair sıralı ve okunan şeylere dönüşmesine tercüme olur. Her harf coğrafi ‘yer’in farklı tonlarda renklerini alarak datanın ‘yer’e aidiyetini sembolik anlamda güçlendirir. Böylece Eskişehir’in belleği harflerde ve toprağını oluşturan renklerde tutulur. Bu sayede Eskişehir’in belleğinden sunan görsel bir data, ‘yer’in kendi estetiğini de yansıtan dijital bir estetik oluşur.

İrem Acar

Bilkent Universitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarim bolumunu bitirdi. Serbest olarak resim ve illustrasyon ile ugrasiyor. Sanghay ve Ankara’da yasiyor.

Emek Erdolu

Bilkent Universitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarim bolumunu bitirdi. University of Michigan’dan Kentsel Tasarim master derecesini aldi. Son 3 yildir ABD ve Cin’de tasarimci olarak calisiyor. Sanghay ve Ankara’da yasiyor.

ENGLISH

222THINGS is a graphic sculpture, a digital textile. It perceives and emphasizes ‘the land’ shaped by nature, touched and built upon by human; as a vivid chronicle of the urban memory.
Landforms after natural and geological movements, places and names after artificial movements remain as traces. Traces are the ‘things about the city’, that unfold the urban memory and are embedded in the script and the land.

222THINGS dissolves that land, extracts the memory of Eskisehir and crystallizes it in written form on where we are standing on the timeline. It keeps a record of the selected things from city’s past until the moment it was created. And there are only 222 of those picked to associate with the city’s phone code and the popular symbol number.

222THINGS uses the satellite image, the literal depictor of a city’s physical geography. Carving the image reveals the 222 things (out of Eskisehir’s memory) scripted. By emulating a ‘punch card’ configuration – data holders in 19th-20th century’s early computer technology –, scripts of those 222 things are distributed on the pixels to graphically weave Eskisehir’s land in digital. Punch card’s logic of coding and storing data via columns of solid-void configurations is translated here to the idea of pixels turning into letters forming words and storing the things of Eskisehir uninterruptedly lined up. The written data symbolically becomes more and more belonged to its generator land as each letter absorbs the color of its ground pixel. Thereby the memory of Eskisehir is conserved within the letters in different colors of the land. Ultimately, the outcome embodies both a visual data delineating Eskisehir’s memory, and a sort of digital aesthetics translating the present aesthetics of the land.

İrem Acar

Irem Acar studied landscape architecture and urban design at Bilkent University, Ankara. Based in Shanghai and Ankara, she is currently working freelance on painting / illustration.

Emek Erdolu

Emek Erdolu studied landscape architecture and urban design at Bilkent University, Ankara and University of Michigan, Ann Arbor. He has worked on design / research in US and China for

Tüm Eserler >>